Официальный дилер Nissan (0512) 555-105

РОЗМІР ВЛАСНОГО ВНЕСКУ:
- від 20%, якщо вартість авто до 850 тис. грн.,
- від 40%, якщо вартість авто від 850 тис. грн.

ФОРМИ ВИДАЧІ КРЕДИТУ: перерахування кредитних коштів на рахунок автосалону, відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК»

РАЗОВА КОМІСІЯ – 2,5% від суми кредиту

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля, нотаріально посвідчення договору застави

КРЕДИТИ НАДАЮТЬСЯ: Регіональними підрозділами (філіями або відділеннями) банку за фактичним місцезнаходженням бізнесу клієнта

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: Страхування КАСКО (повне КАСКО) та страхування цивільної відповідальності лише в акредитованій по програмі страховій компанії.


ВИМОГИ ДО КЛІЄНТІВ:
Юридичні особи та фізичні особи-підприємці зі строком роботи на ринку не менше ніж 12 міс.* Стійкий фінансовий стан та кредитоспроможність
Відкриття поточного рахунку в ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» *Види діяльності, що не підлягають кредитуванню: деталі у дилерській мережі Ніссан.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА КРЕДИТОМ:

Для юридичних осіб
1. Запит на отримання кредиту;
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
3. Копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівника та головного бухгалтера, а також засновників – фізичних осіб. Для засновників – юридичних осіб - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
4. Баланс підприємства (форма №1, 1-м), звіт про фінансові результати (форма №2, 2-м) за останні два повні роки та за поточний рік на останню звітну дату *;
5. Розшифровки статей балансу в розрізі контрагентів/статей (оборотно-сальдові відомості) на звітний період або за попередній звітний рік (якщо звітний період - перший квартал року) за такими балансовими рахунками:
10 «Основні засоби»,
28 «Товари»
31 «Рахунки в банках»
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
37 «Розрахунки з різними дебіторами»
50 «Довгострокові позики»
60 «Короткострокові позики»
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
68 «Розрахунки за іншими операціями»
70 « Доходи від реалізації»
90 «Собівартість реалізації»
На момент прийняття рішення необхідні електронні версії файлів з розшифровками статей балансу, але до надання кредиту ці документи повинні бути роздруковані, підписані та надані менеджеру Банку на паперових носіях. * в разі недостатності наведених фінансових звітів для прийняття рішення за кредитом, Банк може вимагати більш детальну інформацію щодо фінансової діяльності позичальника При наявності пов’язаних осіб також надаються документи №2, 4, 5 для кожної з пов’язаних осіб

Для фізичних осіб - підприємців
1.Заявка-анкета на отримання кредиту
2.Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності
3.Копії паспорту та ідентифікаційного коду позичальника
4.Декларації про доходи за останні 2 роки та на останню звітну дату або звіт суб'єкта малого підприємства - фізичної особи – платника єдиного податку за 2 останні роки та на останню дату